Informacja

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. uprzejmie informują, że w najbliższy piątek 04 czerwca 2021 roku firma będzie nieczynna. Zapraszamy do kontaktu w poniedziałek.

 

 

Zobacz więcej

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE TRYBU NABYWANIA AKCJI PRZEZ UPRAWNIONYCH PRACOWNIKÓW

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą  w Bydgoszczy Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz informuje, iż z uwagi na trwające w Ministerstwie Aktywów Państwowych prace legislacyjne, związane z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych  w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników, proces nieodpłatnego zbywania akcji ZOSTAŁ CZASOWO WSTRZYMANY. Z chwilą wejścia w życie ww. Rozporządzenia oraz dostosowania do jego nowych zapisów umów na wykonanie czynności technicznych związanych z procesem nieodpłatnego zbywania akcji/udziałów Skarbu Państwa na rzecz uprawnionych pracowników proces nieodpłatnego zbywania akcji ZOSTANIE PONOWNIE WZNOWIONY.

 

 

Zobacz więcej

Ogłoszenie dotyczące trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników

.

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą  w Bydgoszczy Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz

działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2181) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. z 2017 r., poz. 2283),

 

Zobacz więcej

Witamy na naszej nowej stronie WWW

Witamy na naszej nowej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z nią.

Zobacz więcej