Zakucia

Oferujemy szeroką linię produktów w zakresie zakuć hydraulicznych stosowanych na skórowanych oraz nieskórowanych wężach nisko-, średnio- i wysokociśnieniowych oraz na wężach termoplastycznych, przeznaczonych do pracy w bardzo szerokich zakresach ciśnień.

Stomil oferuje trwałe, jednoczęściowe elementy gięte, w całym zakresie wymiarowym standardowych zakuć. Poprzez wyeliminowanie procesu lutowania podczas produkcji stworzono komponenty pozbawione błędów, gwarantujące niezakłócony przepływ płynów hydraulicznych.

Nasz zespół produkcyjny oraz dział kontroli jakości pracują nad ciągłą optymalizacją procesu wytwórczego oraz nad przygotowaniem nowych linii produktów. Efektem ich prac jest produkcja uniwersalnych zakuć hydraulicznych typu „U”.

Wszystkie produkty są obiektem wymagającego programu testowania, co zapewnia najwyższą jakość oraz pozwala spełnić najwyższe standardy. Nasz produkt wprowadzamy do produkcji i sprzedaży dopiero po osiągnięciu satysfakcjonujących wyników badań laboratoryjnych.
Stworzony przez nas program DMQ – Designed, Matched and Qualified (Zaprojektowany, Dopasowany i Zweryfikowany) stosowany w odniesieniu do połączenia zakucia z wężem, zapewnia wysoką jakość każdego przewodu hydraulicznego noszącego naszą markę.

Służymy naszym partnerom bezpośrednio oraz przez sieć naszych dystrybutorów we wszystkich segmentach rynku hydrauliki siłowej. Jesteśmy aktywni w następujących dziedzinach: rolnictwo, utrzymanie ruchu, budownictwo, przemysł stoczniowy, obsługa przeładunków, przemysł górniczy, browarnictwo oraz ratownictwo. Dzięki wdrożonemu programowi Zintegrowany Program Dostaw (ISP) nasi wysoko wykwalifikowani inżynierowie pomagają naszym partnerom w opracowaniu prototypów produktów oraz wskazują optymalne pod względem kosztów rozwiązania.

  1. Katalog zakuć