Zakucia DMQ

Oferowany przez nas system zakuć DMQ został zaprojektowany przez najlepszych inżynierów w taki sposób, aby uzyskać jak najlepsze zespolenie końcówki i oprawki z wężem hydraulicznym. Lepsze zespolenie znacząco poprawia żywotność przewodów, obniżając tym samym koszty serwisu układów hydraulicznych.

W naszych zakładowych laboratoriach przebadaliśmy wiele przewodów wykonanych nie tylko na bazie zakuć DMQ, ale również na bazie zakuć standardowych. Wyniki tych badań pokazują, że przewody wyprodukowane z zastosowaniem zakuć DMQ istotnie przewyższają parametrami ciśnieniowymi inne przewody. Znajduje to potwierdzenie w opiniach naszych partnerów.

Dodatkowo będące częścią systemu DMQ oprawki z serii „U5000”, charakteryzują się uniwersalnością zastosowania do wszystkich węży 1- i 2-oplotowych przy jednoczesnym spełnieniu norm ISO. Pozwala to naszym partnerom zmniejszyć ilość pozycji na stanach magazynowych oraz zoptymalizować proces zakuwania, oszczędzając przy tym czas i zmniejszając koszty.

Nasze oprawki i końcówki DMQ posiadają szereg unikatowych rozwiązań przewyższających inne standardowe rozwiązania. Są to m.in.:

  • zoptymalizowany zatrzask eliminujący wzajemny ruch oprawki względem końcówki
  • zmodyfikowany wewnętrzny pierścień oporowy gwarantujący dokładne i szczelne położenie węża
  • wyprofilowanie tylnej części oprawki dla lepszego wsparcia węża
  • zoptymalizowana liczba zębów o zmodyfikowanym profilu zmniejszającym niepożądane naprężenia
  • zwiększona długość oprawki dla lepszego rozłożenia nacisku
  • przyjazna sekcja wcisku węża
  • końcówka korpusu o kształcie minimalizującym negatywny wpływ ciśnienia udarowego
  • mikro-rowki poprawiające uszczelnienie na styku z wężem
  • przekrój typu „T” tworzywowej uszczelki końcówki eliminujący ryzyko jej pęknięcia podczas zakuwania

Standardowe zakucia DMQ są produkowane ze stali ocynkowanej, ale opcjonalnie możemy je zaproponować również w wersji „cynk-nikiel” oraz ze stali nierdzewnej.

  1. Katalog zakuć