Akcjonariat

2020.11.13

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. (zwanej dalej „Spółką”) działając w wykonaniu postawień art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1798), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywać się będzie za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Jednocześnie informujemy, iż niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu kierowanych do akcjonariuszy. Kolejne wezwania będą ponawiane w cyklach miesięcznych aż do wyczerpania terminu realizacji dematerializacji lub do momentu odebrania wszystkich akcji papierowych od akcjonariuszy.

2020.10.20
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych Plik PDF

2020.10.15
Zarząd Spółki Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. (zwanej dalej „Spółką”), w związku z otrzymaniem w dniu 15 października 2020 roku egzemplarza umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy podpisanego przez Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie na podst. art. 16 w zw. z art. 17 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.