Akcjonariat

ODBIERANIE PODPISANYCH UMÓW

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz, informuje, że od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia istnieje możliwość odbioru „UMÓW NIEODPŁATNEGO ZBYCIA AKCJI” przez uprawnionych pracowników lub ich spadkobierców.

  1. Umowy można odbierać tylko i wyłącznie po uzgodnieniu terminu odbioru. ( ze względu na procedurę podpisywania umów przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, część umów znajduje się poza siedzibą Spółki),
  2. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do odbioru przedmiotowej umowy. Wzór pełnomocnictwa dostępny TUTAJ
  3. Termin odbioru umowy można uzgadniać pod numerami telefonów 508 458 635 oraz 695 896 000 pn-pt w godzinach 8.00 – 14.00
  4. Ostateczny termin dokonania zmian w rejestrze akcjonariuszy na podstawie podpisanej „Umowy nieodpłatnego zbycia akcji”, kończących procedurę nabycia akcji upływa z dniem 24-02-2022 roku.

Z uwagi na stan epidemii na teren Spółki będą wpuszczane tylko i wyłącznie osoby w maseczkach zakrywających usta i nos, po dokonaniu uprzedniego uzgodnienia dnia oraz godziny wizyty telefonicznie.

2020.12.07.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. (zwanej dalej „Spółką”) działając w wykonaniu postawień art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1798), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywać się będzie za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Jednocześnie informujemy, iż niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu kierowanych do akcjonariuszy. Kolejne wezwania będą ponawiane w cyklach miesięcznych aż do wyczerpania terminu realizacji dematerializacji lub do momentu odebrania wszystkich akcji papierowych od akcjonariuszy

2020.11.13

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. (zwanej dalej „Spółką”) działając w wykonaniu postawień art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1798), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywać się będzie za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Jednocześnie informujemy, iż niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu kierowanych do akcjonariuszy. Kolejne wezwania będą ponawiane w cyklach miesięcznych aż do wyczerpania terminu realizacji dematerializacji lub do momentu odebrania wszystkich akcji papierowych od akcjonariuszy.

2020.10.20
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych Plik PDF

2020.10.15
Zarząd Spółki Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. (zwanej dalej „Spółką”), w związku z otrzymaniem w dniu 15 października 2020 roku egzemplarza umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy podpisanego przez Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie na podst. art. 16 w zw. z art. 17 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.