Płyty do instalacji gazowych

Płyty gumowe do zastosowania w urządzeniach gazowych i w osprzęcie instalacji gazowych wykonane są z kauczuku akrylonitrylo-butadienowego (NBR) wg normy PN-EN 549. Klasy uszczelnień – B1/H3, B2/H3.

Parametry techniczne:

Twardość: 75 °Sh
Temperatura robocza: od –20 do 100°C
Dostępne w rolce
Grubość: od 1 do 15 mm

Szczegółowe informacje o dostępnych płytach do instalacji gazowych znajdują się w zakładce Parametry techniczne oraz Materiały PDF.

  1. Płyty do instalacji gazowych