BIP

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE TRYBU NABYWANIA AKCJI PRZEZ UPRAWNIONYCH PRACOWNIKÓW

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą  w Bydgoszczy Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz informuje, iż z uwagi na trwające w Ministerstwie Aktywów Państwowych prace legislacyjne, związane z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych  w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników, proces nieodpłatnego zbywania akcji ZOSTAŁ CZASOWO WSTRZYMANY. Z chwilą wejścia w życie ww. Rozporządzenia oraz dostosowania do jego nowych zapisów umów na wykonanie czynności technicznych związanych z procesem nieodpłatnego zbywania akcji/udziałów Skarbu Państwa na rzecz uprawnionych pracowników proces nieodpłatnego zbywania akcji ZOSTANIE PONOWNIE WZNOWIONY.

 

 

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.

Napisz do nas

Adres: ul. Toruńska 155
85-950 Bydgoszcz