BIP UE UE
Kamil Kulawiec

Do siego roku 2024!

 

 

 

Projekt pt. „Prace badawcze nad poprawą wytrzymałości zmęczeniowej węży hydraulicznych oraz opracowaniem innowacyjnych uszczelnień gumowych i silikonowych w oparciu o technologię wulkanizacji w mikrofalach w rozbudowywanym laboratorium firmy BZPG S.A.”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

ue_poziom_1250

Projekt pt. „Pierwsza na świecie innowacyjna hybrydowa linia do produkcji węży przemysłowych oraz spiralowanych węży hydraulicznych”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka (6/1.1.1/2020).

Program_Operacyjny_Inteligentny_Rozwój_belka_1250
Zobacz innych autorów
  • Hanna Smoczyńska-Drewek
  • Kamil Kulawiec
  • Unia Europejska